Kā kļūt par mūsu biedru?

Persona, kura vēlas iestāties biedrībā, iesniedz biedrības valdei rakstisku iesniegumu, pievienojot rekomendācijas un CV. Sākotnēji pretendents, valdes pozitīva balsojuma gadījumā, tiek uzņemts par biedra kandidātu. Kandidātam ir aktīvi jāapmeklē biedrības organizētās apmācības un ​pasākumi, jāievēro biedrības statūti un citi kārtības noteikumi.
Lai kļūtu par pilntiesīgu biedrības biedru, pretendentam ir jābūt biedrības biedru kandidātam vismaz gadu, jāiesniedz iesniegums valdei kopā ar vismaz divu biedrības biedru vai goda biedru galvojumiem un jābūt Tehniskās vērtētāja vai OCTA tehniskā eksperta derīgam sertifikātam. Valde pieņem lēmumu balsojot.

biedru aktuālā informācija

  • STZELNA biedriem ir izstrādāta Transportlīdzekļu tehnsiko ekspertīžu metodika, kura pieejama ŠEIT  
  • Mājas lapā ir atjaunota un ievietota AZT metodika - krāsošanas sagatavošanas darbu laika un materiālu patēriņa apkopojošās tabulas visjaunākās versijas izdevums 2021.2. no orģinālizdevuma, kurš tulkots latviešu valodā un pieejams ŠEIT .
  • Mājas lapā papildus ir ievietoti un pieejami tulkojumi - Automobiļu krāsošanas vadlīnijas  ŠEIT   un Virsbūves nodošanas stāvoklis krāsošanai  ŠEIT .
  • Atgādinām, ka krāsošanas darbu apmēri izteikti normstundās un krāsmateriālu patēriņa apjomi izteikti naudas izteiksmē atbilst AZT akceptētu materiālu kvalitātes kritērijiem. Tos pielietojot, netiek pieļautas jebkādas interpretācijas ar materiālu izmantošanas daudzumiem (palielinājuma un samazinājuma koeficienti) un netiek pieļauti tehnoloģiska rakstura pārkāpumi. Par jebkuru novirzi no virsbūvju remonta un krāsošanas darbu tehnoloģijas prasībām iestājas izpildītāja vai izpildījuma pasūtītāja atbildība par paveikto darbu garantijas termiņu ievērošanu un transportlīdzekļa izmantotāju (transporta kustības dalībnieku) drošību.