Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālā asociācija (STZELNA) dibināta 2001.gada 16.oktobrī.

Valdes priekšsēdētājs
Jānis Diskačs +371 29444062 STZELNA@inbox.lv

Asociācijas reģionālo nodaļu vadītāji
Aivars Rokjānis (Zemgale) +371 29533501 aivars.rokjanis@autoeksperti.lv
aivars.rokjanis@inbox.lv
Aivars Briedis (Vidzeme) +371 29205008 Aivars.Briedis@inbox.lv
Ainārs Rudzītis (Kurzeme) +371 29252306 a.rudzitis@inbox.lv
Jānis Ivulāns (Latgale) +371 26563231 janisivulans@inbox.lv

Asociācijas ietvaros ir izveidota Ētikas un strīdus komisija, kurā, ja nepieciešams, izskata jautājumus asociācijas biedru veiktajām ekspertīzēm, ņemot vērā savstarpējo attiecību ētikas normas, kā arī konkrēto eksperta aprēķinu atbilstību. Ētikas un strīdus komisija darbojas saskaņā ar tās nolikumu un STZELNA ētikas kodeksu.

2005. gada aprīlī Beļģijā, Lježā, kurā notika Starptautiskās Automobiļu ekspertu federācijas (Federation Internationale des Experts en Automobile – saīsināti FIEA) kongress, Sauszemes transportlīdzekļu Zvērināto ekspertu Latvijas nacionālā asociācija tika uzņemta par FIEA dalībnieku!
Šis lieliskais panākums tika sasniegts pēc STZELNA biedru aktīvas darbības gan šeit pat Latvijā, gan ārpus tās robežām, veidojot mācības un pieredzes apmaiņas seminārus, pierādot mūsu ekspertu augsto zināšanu līmeni un profesionālo attieksmi pret veicamo darbu.

FIEA nodibināta 1954.gadā.
Dalībvalstis ir Francija, Vācija, Beļģija, Nīderlande, Šveice, Itālija, Lielbritānija, Austrija, Polija, Spānija, Grieķija, Tunisija , Ungārija , Spānija un citas.
Jaunākās dalībvalstis ir Maroka, Somija un Latvija.
Apvienoto biedru skaits pārsniedz 10 000. FIEA bāzējas Francijā, Parīzē. Federācijas darbības virzienus pārstāv vairākas darba grupas. Piemēram, dalībnieku uzņemšanas, federācijas pārstāvniecības, statūtu pilnveidošanas, ētikas jautājumu un disciplīnas darba grupa, tehnikas, automašīnu būvniecības un krāsošanas darba grupa, katastrofu un nelaimes gadījumu izmeklēšanas darba grupa, krāpniecības novēršanas darba grupa un citas. No saraksta redzams, ka visas šo darbu grupu tēmas ir aktuālas Latvijā.
Federācijas biedru delegātu sapulces notiek divas reizes gadā kādā no dalībvalstīm. Katrā kongresā tiek izvēlēta tā brīža aktuāla tēma ekspertiem saistošā darbības sfērā. Piemēram, pēdējā kongresa aktuālā darba kārtības tēma ir degvielas alternatīvie veidi.

Katrs no asociācijas biedriem 2004.gadā nodevis notariāli apstiprinātu zvērestu, kurā apliecina ievērot asociācijas statūtos noteiktos pienākumus un tiesības, realizēt asociācijas mērķus un uzdevumus, kā arī eksperta darbu veikt pēc godīguma, vislabākās sirdsapziņas un zināšanām, atbilstoši LR spēkā esošiem likumiem. Eksperti zvērējuši saglabāt konfidencialitāti un ievērot taisnīguma principus savā darbībā.
Ir izstrādāts ētikas kodekss un Zvērināta eksperta profesijas standarts, kuri katram zvērestu devušam asociācijas ekspertam ir jāievēro.

Asociācijas biedriem un biedru kandidātiem tiek organizētas regulāras apmācības par automobiļu uzbūvi, remontu, apkopi, transportlīdzekļu satiksmes negadījumu izpēti, likumdošanu un Eiropas Savienības normatīviem, kas skar eksperta un autoremonta uzņēmumu darbību. Mācībās tiek piesaistīti lektori no labāko Latvijas speciālistu loka, un citām Eiropas valstīm, īpaši atzīmējot Austrijas ekspertu asociācijas un autoremonta uzņēmumu atbalstu. Katru gadu biedriem un biedru kandidātiem tiek organizētās apmācības labākajos ES autobūves un remonta uzņēmumos. Ir iepazīts automašīnu un to mezglu ražošanas process, apmeklējot Eiropas autorūpnīcas.

STZELNA aktīvi sadarbojās Latvijas pilnvaroto auto tirgotāju asociāciju, auto dīleriem un to remonta uzņēmumiem, kā arī ar LR Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroju.

STZELNA sadarbības partneri ir:
» Latvijas pilnvaroto auto tirgotāju asociācija;
» LR Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Birojs;
» Latvijas Amatniecības kamera;
» auto dīleri;
» auto remonta uzņēmumi.

STZELNA ir piedalījusies dažādu likumdošanas normatīvu izstrādē un apspriešanā, piemēram, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma un Ministru kabineta noteikumu izstrādē, kuri skar transportlīdzekļu un auto remonta uzņēmumu darbību.

Mūsu tālrunis informācijai +371 29444062
Visas tiesības aizsargātas STZELNA 2016.