Kā kļūt par STZELNA biedru!
Persona, kura vēlas iestāties asociācijā, iesniedz asociācijas valdei rakstisku iesniegumu, pievienojot rekomendācijas. Sākotnēji pretendents, valdes pozitīva balsojuma gadījumā tiek uzņemts par biedra kandidātu. Kandidātam ir aktīvi jāapmeklē asociācijas organizētās apmācības un pasākumi, jāievēro asociācijas statūti un citi kārtības noteikumi.
Lai kļūtu par pilntiesīgu asociācijas biedru, pretendentam ir jāiesniedz iesniegums valdei kopā ar vismaz divu asociācijas biedru galvojumiem. Valde pieņem lēmumu balsojot.

Visas tiesības aizsargātas STZELNA 2016.